Å lage undervisningsopplegg med TV2 skole

Foredragsholder: Kristoffer Dekke (Torstad)

kl. 10.15 - 11.00 i Jomfruland

kl. 14.00 - 14.45 i Sal C

Målgruppe: Alle

Beskrivelse

TV2 skole har oppgaver og undervisningsopplegg til aktuelle temaer i flere fag. Hvordan gjennomføre et undervisningsopplegg med TV2 skole.

Presentasjon av TV 2 Skole og Elevforlaget og hvordan det er bygget opp. I løpet av Workshopen vil det bli presentert noen ideer på hvordan bruke TV 2 Skole til å lage undervisningsopplegg. Det blir satt av tid til å bli kjent med ressursen og gjøre seg noen tanker om hvordan en kan bruke dette i klasserommet. Det er lurt å ha med seg øretelefoner.


Ressurser til workshopen