Agenda

08.30 Velkommen og kaffe

Registrering, garderobe og kaffe/vann/te i foajeen i underetasjen.

09.00 -10.00 Velkommen i Fjordsalen

  • Kai Erik Lund Velkommen
  • Ordfører Lene Conradi Innledning
  • Stein Ludvigsen (UIO) Læreplanene skal fornyes ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. Fagene skal få tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. De grunnleggende ferdighetene skal videreføres, men det skal tydeliggjøres hvor de skal inn i fagene. Hvordan kan bruk av digitale verktøy gi en positiv effekt på undervisning og læring på en måte som underbygger fagfornyelsen? Dette er noe av det Sten Ludvigsen vil komme inn på i sitt foredrag. Les mer

10.00-10.15 Forflytning til workshop 1

10.15-11.00 Workshop 1

11.00-11.15 Forflytning til fjordsalen

11.15-12.15 Plenum i Fjordsalen

  • NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Hva sier forskningen om 1:1 satsinger? Det finnes etter hvert mange studier om slike såkalte 1:1 satsinger der elever har tilgang på egen digital enhet i skolearbeidet. NIFU vil kort gjøre rede for noen hovedfunn fra slike studier. I tillegg vil NIFU se disse i lys av egne observasjoner og funn fra den pågående følgeforskningen som gjennomføres i forbindelse med Askerskolenes pedagogiske prosjekt om digital læring. NIFU er engasjert for å følge satsingen fra forskersiden i perioden 2017-2019.
  • Kristoffer Dekke (Torstad) Hvordan skape samfunnsengasjerte og kildekritiske elever i en tid med Youtube og Snapchat? Hvordan realisere §1-1 i opplæringsloven? «– Åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring.»

12.15-13.00 Lunsj

Stående lunsj foregår to steder. Det serveres vann, men det er mulig å kjøpe mineralvann.

  • De som er i underetasjen etter workshop 2 spiser der i foajeen.
  • De som er i 1. etg. etter workshop 2 spiser i atriet/restaurantområdet

13.00-13.45 Workshop 2

13.45-14.00 Forflytning

14.00-14.45 Workshop 3

14.45-15.00 Forflytning med snacks

Snack serveres i foajeen utenfor Fjordsalen i underetasjen.

15.00-15.30 Avslutning i Fjordsalen