DLAsker- konferansen

DLAsker-konferansen er en intern konferanse for alle lærere i askerskolen. Målet er å gi alle et påfyll av konkret undervisningsmetodikk som kan brukes direkte i klasserommet.

Konferansen er en del av prosjektet Digital læring i askerskolen, forkortet DLAsker. I tillegg til forkortelse for prosjektnavnet kan DLAasker også leses som Del Asker. Et av målene med prosjektet er er å legge grunnlaget for en bred delingskultur rundt bruk av teknologi i undervisningen. Under konferansen tilstreber vi oss å bruke interne ressurser som deler god undervisningspraksis gjennom workshops.

Velkommen!

Foreberedelser:

  • Alle må komme med ferdigladet Chromebook.
  • Se beskrivelse av workshops du skal delta i og last ned nødvendige apps/tillegg/utvidelser i forkant.


Deltagere: Alle lærere i askerskolen

Tid: 2. januar kl 08.30-15.30

Sted: Thon Hotell Oslofjord, Sandviksveien 184, 1337 Sandvika

Program: Se agenda og workshops og rom

Gratis uteparkering til alle med parkeringsbevis. Bevis får du av Steinar ved inngangen til hotellet.