Skadeverk eller tyveri

Skolen må ha dialogen med elev og foresatte for å avklare om skaden bunner i grov uaktsomhet eller er gjort med forsett. Dette vil avgjøre om foreldrenes erstatningsansvar skal benyttes. Les mer i de INTERNE rutinene for definisjon av grov uaktsomhet og forsett.

Ved tyveri meld fra til IKT-enheten så fort som mulig.

Skaden bunner i grov uaktsomhet eller er gjort med forsett fra eleven - Erstatningsansvar for foresatte

INTERNE rutiner FOR REKTOR ved erstatningssaker fra foresatte finner du her (ny aug 2019)

Skademeldingsskjema for elev/foresatte ligger her. Les rutinene for hvordan dette skal håndteres.

Skaden bunner ikke i grov uaktsomhet eller er ikke gjort med forsett fra eleven

Hvis Skaden ikke bunner i grov uaktsomhet eller er ikke gjort med forsett fra eleven, erstatter skolen elevens Chromebook ved å

  • Gi eleven en Chromebook som skolen har tilgjengelig

eller

  • bestille ny gjennom 8888@asker.kommune.no

Ved tyveri

1) Meld fra til IKT-enheten på 8888@asker.kommune.no så fort som mulig slik at enheten blir låst og gjort ubrukelig.

2) Kontakt ivar.berg@asker.kommune.no for informasjon om rutiner for saken videre.

Gode råd for å unngå skader

  • Maskinen skal aldri løftes etter skjermen!
  • Pass på at ladekabelen ikke ligger i veien, slik at noen kan snuble i den.
  • Sett aldri kaffekopper, brusflasker og lignende nærmere enn 10 cm ifra maskinen.
  • Ved rengjøring av skjerm, slå av maskinen, benytt en glassklut, bruk minimalt med væske.
  • Ikke bruk makt når du kobler noe til USB eller andre kontakter i maskinen.