Support G Suite

For å få hjelp med G Suite, Google Classroom eller andre pedagogiske verktøy legger du inn spørsmålet ditt på G+ gruppen Digital læring i Askerskolen


Hver skole har en ressursgruppe med kompetanse på verktøyene som kan hjelpe deg. Ressursgruppeleder her kan ta kontakt med kompetanse utenom skolen om nødvendig.