Skadeverk eller tyveri

Skolen må ha dialogen med elev og foresatte for å avklare om saken gjelder tilsiktet skade, uhell eller tyveri.

Tilsiktet skade og erstatningsansvar for foresatte

Skolen og foresatte enes om ansvar for skaden.

Erstatningsansvaret i forbindelse med elevers skadeverk på Chromebook er beskrevet under §8 og §10 i Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune, og er konkretisert gjennom en egen kontrakt med foresatte. Skolen varsler om øvre erstatningssum på kr 3500. Den endelige erstatningssummen bestemmes ut fra pris oppgitt i mottatt faktura fra Dustin. Det samme gjelder for ladere. Skolen kan finne oppdaterte priser ved å logge inn på dustin.no Husk priser er eks moms.

Ny Chromebook bestilles gjennom 8888@asker.kommune.no

Uforskyldt skade eller uhell

Hvis dette er en uforskyldt skade eller uhell, erstatter skolen elevens Chromebook ved å bestille ny gjennom 8888@asker.kommune.no

Ved tyveri

1) Meld fra til IKT-enheten på 8888@asker.kommune.no slik at enheten blir låst og gjort ubrukelig.

2) Kontakt ivar.berg@asker.kommune.no for informasjon om rutiner for saken videre.