Utdeling og innrullering

forslag til sjekkliste og oppskrift på innrullering

Eksempel på sjekkliste for lærerteam før Chromebook deles ut

Lærerne for gjeldende klasse/trinn har ansvaret for å forberede og gjennomføre utdeling og innrullering av enhetene. Det kan være lurt å ha en sjekkliste for hva som må være klart på lærerteamet før en setter i gang med Chromebook.

Eksempler til punkter kan være:

 • Vi har gjennomført et undervisningsopplegg rundt regler, rutiner, forventninger og eventuelt PALS.
 • Utarbeidet felles regler og konsekvenser i klassen/trinnet. Medbestemmelse fra elevene for konsekvenser og regler er et tips.
 • Vi har implementert høyt fokus på digitale ferdigheter i halvårsplanene
 • Vi har klargjort klasserom og lekserom i Google Classroom med oppgaver og lekseplan.
 • Alle på teamet har skaffet seg kompetanse til å gi elevene ferdigheter i bruk av verktøyene. Teknologi skal brukes i alle fag, og det er ikke nok at en eller to lærere på teamet kan å bruke teknologien.

Lærerressurser

 • Sørg for at det er tilstrekkelig med lærere som deltar dagen Chromebooks skal leveres ut. Dette varierer fra årstrinn, men anbefalingen er 1 lærer per 10 elever.

For 1.-3.-trinn bør læreren gjøre hele jobben med utpakking og innrullering etter oppskriften under!

Husk å bestille åpent nett på skolen tre dager før du skal rulle ut enhetene. Dette gjør du ved å sende en epost til 8888@asker.kommune.no

Eksempel på forberedelser - dagen Chromebooks deles ut

 • Elevene har sitt brukernavn klart
 • Hvis elevens passord ikke er endret etter høst 2017, må passordet for hele elevgruppen resettes i Feide .ELLER elevene logger inn på en PC og skiftet sitt eget passord.
 • Den som deler ut vet og husker at ctrl+alt+e skal trykkes ved første påloggingsboks.
 • Har klargjort et grupperom med: skjøteledning, alle chromebooks, etui, Klistremerker for å merke lader og PC og etui/sleeve.
 • Elevene har en oppgave de kan jobbe selvstendig med i klasserommet.
 • Samle alle elevene i fellesrom og gjennomgå regler og rutiner.


Oppskrift - utdeling og innrullering

Se også presentasjon nederst på siden.

Pakk ut Chromebook og sorter søppel. Amerikansk ledning (med tre pinner) samles i egen pappeske for å kastes i EL-avfall.

 1. Pakk ut og sett i lader (trenger litt strøm for å starte opp)
 2. Slå på Chromebook
 3. Velg språk - Norsk bokmål, tastaturspråk - Norsk, og klikk "Ok" nederst på skjermen.
 4. Klikk knappen "Sett i gang" nederst på skjermen.
 5. Velg nettet "Chromebook" (trenger ikke passord). Ps: Dersom nettverket “Chromebook” ikke er tilgjengelig, kan du benytte andre tilgjengelige nettverk.
 6. Klikk på “neste” og deretter godkjenn brukervilkårene.
 7. Trykk CTRL+ALT+E (VIKTIG). Innloggingsboksen skal være merket med "Enterprise enrollment" eller "Bedriftsinnlogging" før brukernavn og passord skrives. Brukernavn er brukernavn@askerskolen.no (F.eks. iberg0@askerskolen.no) og ditt vanlige passord
 8. Etter innrullering i askerskolen så skriver eleven sitt brukernavn og passord en gang til
 9. Da er maskinen klar til bruk!

NB: Hvis du glemmer å klikke CTRL+ALT+E ved første pålogging følger du denne oppskriften for å gjøre en PowerWash. Start deretter på punkt 3.

enrollment Chromebook