Strekkodeleser

Alle skoler har fått en Zebra strekkodeleser for å enklere registrere serieummer på Chromebooks. Du trenger dette for å:

  • Registrere låne-chromebooks
  • Eventuelt registrere serienummer på Chromebooks som skal til reparasjon.

Bruk

  1. Koble strekkodeleseren til via USB-porten på Chromebook. (Krever ingen installasjon)
  2. Åpne regneark (eller kilden) der du ønsker å registrere serienummeret. Klikk på cellen der nummeret skal registreres.
  3. Trykk på knappen på strekkodeleseren, og serienummer blir registrert.

Hvis serienummer ikke registreres, prøv å variere avstanden mellom skanner og strekkode.

Det følger med en holder til skanneren. Det kan være praktisk og raskere å bruke denne for å kunne holde CB med begge hender.