Sikkerhet og personvern

Det er gjort tekniske tiltak for at elevene i askerskolen skal være trygge på nett. Under finner du en oversikt over begrensninger som ligger på elevene sine Chromebook. Dette gjelder ikke lærere.

Vi jobber kontinuerlig med å justere og tilpasse løsningene slik at teknologien skal bli så optimal for læring som mulig.

Husk at klasseledelse sammen med kompetanse i digital dømmekraft er de viktigste verktøyene for at barn og unge skal være sikre på nett!

Nettfilter

Det er satt opp nettfilter på elevene sine Chromebooks. Dette fungerer både hjemme og på skolen. Et filter vil ikke være absolutt og stenge for alt, bla. pga. en mengde nye sider som distribueres på nettet hver time. Av 70 tilgjengelige kategorier, er følgende aktivert:

- Games (not educational Games)

- Web Chat

- Instant messaging

- Real Estate

- Personal Privacy

- Other Adult Materials

- Gambling

- Weapons Sales

- Sports Hunting and Wargames

- illegal or unethichal

- Explicit Violence

- Extremist groups

- Proxy Avoidance

- Child Abuse

- Pornography


Nettsteder som er stengt for elever

Facebook er sperret for barneskole

Instagram er sperret for barneskole

Netflix - sperret for alle

Styring av tjenester i GSuite

  • Elever kan ikke logge inn på Youtube, Blogger og G+. De kan likevel se innhold derfra
  • Hangouts kan brukes mellom brukere som har konto i @askerskolen.no
  • Google Groups er blokkert for elever

Styring av apper

  • Apper i Google: Her distribueres apper elevene skal ha tilgang til. De har ikke tilgang til forbruker-delen av Google Play
  • Tillegg (Extensions): Her distribueres tillegg elevene skal ha tilgang til. De har ikke tilgang til forbruker-delen av Nettmarkedet

Reklameblokkering

Adblock - reklameblokkering er lagt til hos alle elever

Nettleser

  • Nettleserloggen lagres i 180 dager, og elever kan ikke slette denne.
  • Incognito-modus deaktivert

Nettsvindel og spionprogramvare

Safe Browsing og Malicious Sites er aktivert. Dette er verktøy for å beskytte mot nettsvindel og spionprogramvare.