Rullering av elev-Chromebooks

Det er beregnet 3 og 4 års levetid på Chromebook, men under innfasingen vil dette variere for noen årstrinn og mellom de gamle kommunene i nye Asker. Når innfasingen er ferdig vil elevene på 1., 5. og 8.-trinn få nye ved skolestart. Etter at vi har gjort oss erfaringer med levetid på maskinene, kan dette bli endret.

Innholdet til elevene er knyttet til deres @askerskolen.no -kontoen, og vil følge dem uansett hvilken Chromebook enhet de bruker. Dette gjelder alt fra filer på Google Disk til snarveier, innstillinger og oppsett.