Innkjøp og rullering av elev-Chromebooks

Det er beregnet 3 års levetid på Chromebook, men under innfasingen vil dette variere for noen årstrinn.

Det kommer rutiner for hvordan disse enhetene skal slettes og frigis fra systemet.

Innholdet til elevene er knyttet til deres @askerskolen.no -kontoen, og vil følge dem uansett hvilken Chromebook enhet de bruker. Dette gjelder alt fra filer på Google Disk til snarveier, innstillinger og oppsett.

Sommeren 2018

  • 1.-3.-trinn - Ny Chromebook
  • 7. trinn - overleverer til 4. trinn


Å ta med sine egne data ut fra askerskolen

Beskrivelse her