Roller og organisering

En oversikt over medlemmer i ressursgrupper og roller i organiseringen, finner du her