Langtidslagring av Chromebooks

Hvis en Chromebook skal lagres over tid, er det viktig er dette viktig:

  • Chromebook må være ladet opp for ikke å ødelegge batteriet.
  • Den må slåes HELT av (trykk profilbildet, og velg “slå av”), ingen lamper skal lyse eller blinke. Dette også pga å ta vare på batteriet.
  • Unngå at ladere står tilkoblet over lang tid pga brannfare.