Innkjøp av Chromebooks

Elever

Alle elever får sin personlige Chromebook som dekkes av felles skolebudsjett. Levetiden på denne er 4 år.

  • Elever som endrer skole internt i Asker kommune tar med sin Chromebook til den nye skolen.
  • Ved overgang til private skoler som ikke eies av Asker kommune, tar elevene med sine data og leverer enheten tilbake til skolen.
  • Prosjektet vil dekke Chromebook til nye elever som tilkommer skolen fra andre kommuner.
  • Elever som går i velkomstklasser får Chromebook tildelt der, og kommer til hjemmeskolen med egen Chromebook.

Elev-Chromebooks bestilles via 8888@asker.kommune.no i alle kommuner. Bestillingen må inneholde skole og klassetrinn

Ansatte

Skolen er selv ansvarlig for innkjøp av Chromebooks til ansatte, på lik linje med PC.

De aller fleste digitale læremidler og tjenester som brukes i skolene vil være tilgjengelig ved å laste ned Chrome nettleser på en hvilken som helst enhet. Unntaket fra dette er apper som skal lastes ned fra Google Play. Selve Chromebook er dermed en enkelt enhet for å aksessere disse tjenestene, og ingen nødvendighet for arbeidet ansatte skal gjøre.

Chromebooks til ansatte bestilles :


Anbefalt Chromebook for ansatte er (høst 2019) : Acer Spin 13, i3, 64Gb (Finnes også som i5 )