IKTplan

Fremdriftsplan for skolebasert utvikling med moduler fra IKTplan.no

Fremdrift skolebasert kompetanseutvikling

Rammen for den skolebaserte kompetanseutviklingen er modulene i Senter for IKT i utdanningen sin kompetanseplan . I løpet av prosjektperioden skal alle skoler jobbe med disse etter den overordnede fremdriftsplanen. Det felles digitale løftet i askerskolen baserer seg også på det arbeidet skolene gjør her og felles aktiviteter forutsetter at dette følges.

Fordelingen av emnene i tid betyr ikke at arbeidet med de andre skal utelates. Snarere skal det jobbes kontinuerlig og helhetlig med digital kompetanse, men i de oppsatte periodene skal vi ha et ekstra fokus på enkeltemner.