Hvem får Chromebook?

Under prosjektperioden 2017-2019 vil prosjektet dekke innkjøp av Chromebook til lærere og elever. Under finner du en utdyping av dette.

Hovedregel: Alle skoleledere og ordinære lærere i 60% stilling eller mer får Chromebook dekket av prosjektet. Alle elever skal ha sin personlige Chromebook. Dette vedlikeholdes i prosjektperioden.

Hva med de ansatte som ikke har?

De aller fleste digitale læremidler og tjenester som brukes i skolene vil være tilgjengelig ved å laste ned Chrome nettleser på en hvilken som helst enhet. Selve Chromebook er dermed en enkelt enhet for å aksessere disse tjenestene, og ingen nødvendighet for arbeidet ansatte skal gjøre.

Vi ønsker flere Chromebooks til de ansatte

Chromebook er billig i innkjøp, og skolene står fritt til å supplere med flere enheter fra eget budsjett. Ønsker du å gjøre dette, kontakter du IKT-enheten på 8888@asker.kommune.no eller intern telefon nr. 8888.

Ansatte

  • Ansatte i 60% ordinær lærerstilling får Chromebook dekket av prosjektet.
  • Antallet lærere på en skole beregnes ut fra tall i GSI
  • Lærere og skoleledere som slutter på skolen skal levere enheten tilbake til skolen.
  • Lærere som skifter arbeidsplass innad i Asker kommune, leverer Chromebook tilbake til skolen.
  • Lærere og skoleledere som er i permisjon eller borte fra skolen i lengre perioder, må levere Chromebook tilbake til skolen slik at vikarer kan bruke denne.
  • Nyansettelser av lærere over 60% ordinær lærerstilling får Chromebook dekket av prosjektet.

Elever

Alle elever får sin personlige Chromebook. Levetiden på denne er 4 år.

  • Elever som endrer skole internt i Asker kommune tar med sin Chromebook til den nye skolen. Dette gjelder ikke ved overgang til private skoler som ikke eies av Asker kommune
  • Prosjektet vil dekke Chromebook til nye elever som tilkommer skolen fra andre kommuner.
  • Elever som går i velkomstklasser får Chromebook tildelt der, og kommer til hjemmeskolen med egen Chromebook.

SFO-ansatte og andre

Det er ikke budsjettert for innkjøp av Chromebooks til SFO-ansatte eller andre som jobber i skolen. Skolen står fritt til å kjøpe inn på eget budsjett.