Foresatte

Informasjon til foresatte ligger på Asker.kommune.no

Informasjon, inkl "Ofte stilte spørsmål" for foresatte, ligger på https://www.asker.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-askerskolen/digital-laring-i-asker-skolen/ofte-stilte-sporsmal/ Denne informasjonen må leses før du har foreldremøte med tema Digital læring i askerskolen, Chromebooks og G Suite.

Lånekontrakt for foresatte

Lånekontrakten skrives ut i to eksemplarer. Det ene skal beholdes av foresatte og det andre signeres av foresatte og sendes tilbake til skolen.

Hent kopi av lånekontrakt: