Foresatte

Informasjon til foresatte ligger på Asker.kommune.no

Informasjon, inkl "Ofte stilte spørsmål" for foresatte, ligger på https://www.asker.kommune.no/skole-og-utdanning/digital-laring-i-askerskolen/ Denne informasjonen må leses før du har foreldremøte med tema Digital læring i askerskolen, Chromebooks og G Suite.

Kontrakt og informasjonsbrev

Forslag til informasjonsbrev til foresatte i forbindelse med utlån av Chromebook finner du her og kontrakt som inngås med foresatte finner du her