Team-disk

Hvordan fungerer Team-disker?

 • Personer som legges til i en team-disk får umiddelbart tilgang til alt som ligger i den aktuelle team-disken.
 • Alle dokumenter som flyttes inn i eller opprettes i en team-disk eies av teamet og ikke enkeltpersoner. Om en ansatt må fjernes fra team-disken vil alle dokumenter dermed bli liggende igjen.
 • Medlemmer av en team-disk er forhindret fra å ved uhell slette eller fjerne filer som andre er avhengig av. Merk: dette gjelder dersom skolen har en god strategi på hvem som skal ha FULL tilgang i team-disken, og hvem som bare skal kunne redigere.
    • Personer med "Full tilgang" kan slette dokumenter/mapper og legge til samarbeidspartnere i team-disken.
    • De som har "Redigeringstilgang" kan kun opprette mapper og filer (de kan også dele enkeltdokumenter med samarbeidspartnere utenfor team-disken).
    • Personer gitt kun "Lesetilgang", kan kun lese innhold i team-disken. De kan heller ikke dele enkeltdokumenter ut av team-disk.

Vi anbefaler at den som oppretter et felles område i team-disk sørger for at kun utvalgte får “Full tilgang”og resterende settes til kun å ha “Redigeringstilgang”.

MERK! - Alle som gis tilgang i en mappe i team-disk vil automatisk få rettigheten “Full tilgang”. Dette vil si at man kan endre og slette dokumenter/filer/mapper samt legge til/fjerne brukere. Endre derfor tilgangsnivå på de du legger til i team-disk umiddelbart.

For de som benytter Classroom

Merk at dokumenter og filer som ligger i teamdisker per nå ikke kan deles via classroom/læringsplattform med elevene. Skal man dele filer og dokumenter med elevene må de ligge på "Min Disk".

Forslag til beste praksis på bruk av Team-disk

Vi anbefaler ikke at man flytter G: området opp som kun en team-disk. Dette fordi det er fort blir en omfattende og uoversiktlig stor team-disk som det vil være vanskelig å tilgangstyre innholdsmessig. Som deltager i en team-disk har man tilgang til alt som ligger på disken. Skulle enheten for eksempel ha behov for å invitere inn personer utenfra i enkeltmapper i en team-disk er dette pr. nå ikke mulig.

Vi anbefaler derfor at man gjør en vurdering på enheten hvordan man best mulig bryter opp G: og flytter til ulike team-disker.

Som man ser av bildet til venstre har Kunnskapssenteret brutt opp sitt G: området i to hovedområder for å skape bedre oversikt. Alle som har behov kan ha tilgang til flere en èn av enhetens team-disker. I tillegg har vi en team-disk som alle skal ha tilgang til. Denne heter Kunnskapssenteret og vil være den naturlige plassen for ferielister, påmelding til julebordet, fellesinfo o.l.

Når det gjelder prosjekter ved enheten har vi valgt å ha egne team-disker for disse. Dette fordi vi innser at man i mange prosjekt vil måtte invitere inn eksterne leverandører, som enheten ikke ønsker skal se andre prosjekter eller innhold i enhetens team-disker. Slike team-disker har vi valgt å benevne med P-prosjektnavn med påført ESA nummer.

Hvordan kommer du i gang?

 1. Gå til Disk/lagringsområdet til kontoen din drive.google.com.
 2. Klikk "Team-disker" på venstre side i menyen.
 3. Klikk den blå "Ny team-disk" knappen i menyen på venstre side for å lage en ny team-disk for deg og dine kollegaer.
 4. Legg til medlemmer til team-disken din. Husk at ikke alle bør ha full tilgang til team-disken.
 5. Bruk team-disk til alle dokumenter og aktiviteter som naturlig faller under enheten eller teamet.
 6. Se i Help Center hvis du trenger utvidet informasjon om team-disk.

Flytte data fra Min disk til Team-disker

Du kan enkelt flytte egne filer, hvor du står som eier, til en team-disk. "Dra og slipp" eller høyreklikk og velg "Flytt til".

Filer hvor andre står som eier, vil du ikke kunne flytte.

Mapper kan ikke flyttes til Team-disk. Her må du evt. laste ned mappen lokalt på PC og deretter laste opp til en team-disk. Husk å slett mappen du har flyttet fra Min disk.