Personvernopplysning

Hva er personopplysninger?

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Slik informasjon kan behandles i Google-løsningen. På samme måte som det kan behandles på nettverksdisk, fellesområde eller hjemmeområde i dag.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du beveger deg i løpet av en dag og hva du søker etter på nettet er alt sammen personopplysninger.

Personopplysninger kan behandles i Google-løsningen. Asker kommune har etablert nødvendig databehandleravtale, 3. parts revisjon, ROS-analyser og internkontrollrutiner. EUs PrivacyShield åpner for at personopplysninger kan utveksles med USA, og er adoptert av Google og dermed også Asker kommune.

Hva er sensitive personopplysninger?

§8 i Personopplysningsloven omtaler og definerer sensitive personopplysninger:

  1. personopplysninger om rasemessige eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
  2. at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
  3. helseforhold
  4. seksuelle forhold
  5. medlemskap i fagforeninger

NB! Sensitive personopplysninger skal fortsatt kun lagres i vedtatte fagsystemer eller på sikret sone etter gjeldende rutiner i Asker kommune.

Hvis du behandler data som nevnt i ett eller flere av punktene ovenfor, skal disse dataene IKKE overføres til Google Disk men fortsatt håndteres gjennom fagsystemer og sikret dataområde (sikker sone).

Eksempler på opplysninger som ikke skal behandles i Google:

  • Lister og rapporter med pasientidentifikatorer og diagnoser
  • Lister over brukere/klienter som mottar sosialtjenester
  • Vurderinger/notater om personer som inneholder forhold betraktet som sensitive (helse etc.)
  • Lister med diagnoser, uten personidentifikator, men med bosted eller andre opplysninger som kan knytte diagnosen til en eller få personer