CB til utlån

"Låne-Chromebooks"

Skolen skal ha Chromebooks for midlertidig utlån til elever når den personlige enheten skal til reparasjon.

Antallet låne-Chromebooks skal være på ca 5 % av det totale elevtallet ved skolen. Dersom skolen mangler enheter til utlån, ta kontakt med 8888@asker.kommune.no

Når eleven skal bruke en Låne-Chromebook

  1. Eleven får tildelt en låne-Chromebook når den personlige skal sendes til reparasjon.
  2. Eleven logger på med sitt eget brukernavn og passord.
  3. Elever skal få tilbake sin personlige enhet når den kommer tilbake fra reparasjon.
  4. Elevens profil slettes på låne-chromebook etter bruk.


Å klargjøre en Chromebooks for utlån

Alle låne-chromebooks skal være registrert med en dedikert eier i adm-systemet.


Dersom lånechromebook skal brukes permanent av en elev

  • Dersom en Chromebook som har vært bruk til utlån skal brukes permanent av en elev, må dette meldes til brukerstøtte på 8888@asker.kommune.no med serie nr. så enheten registreres på riktig navn.