Aktiviteter for askerskolen

Det vil bli sendt ut kalenderinvitasjoner og informasjon om arrangementene.

Aktivitetskalenderen for prosjektet ligger nå i kompetanseplanen på http://kompetanseplan.askerskolen.no