Ressursgrupper

Alle skoler har opprettet en ressursgruppe og en ressursgruppeleder for å drive prosjektet digital læring i askerskolen. Kontakt ledelsen på skolen hvis du ikke vet hvem som er ressursgruppeleder på din skole.

Lederen av ressursgruppen for prosjektet Digital læring i askerskolen skal sammen med skoleledelsen lede sin ressursgruppe på skolen. Disse er ansvarlige for organisasjonsutvikling og opplæring av ansatte på skolen etter målene i prosjektet innenfor grunnleggende digitale ferdigheter (IKTplan) og bygging av den enkeltes faglige metoderepertoar.

Ressursgruppen i prosjektet Digital læring i askerskolen skal aktivt trene ansatte på skolen etter målene i prosjektet innenfor grunnleggende digitale ferdigheter (IKTplan) og bygging av den enkeltes faglige metoderepertoar.


Skoleledere i Asker

  • Er digitale forbilder
  • Leder lærernes digitale læring
  • Er pådrivere for deling av undervisningsopplegg/erfaringer
  • Uttrykker tydelige forventninger til lærerne
  • Følger opp elevenes digitale læringsresultater
  • Deltar i kompetansehevingstiltak og lærende ledernettverk

(fra Temaplan for digital læring i askerskolen)