Profesjonsfaglig digital kompetanse

Hva slags kompetanse må du ha som lærer?

Profesjonsfaglig digitale kompetanse er det du må ha for å være en digitalt kompetent lærer. Kompetansen er dynamisk og sammensatt, og figuren viser en oversikt over områdene. Alle kompetanseområdene er like viktige, og det er summen av dem som utgjør en profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer.

Les Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse