Ergonomi ved bruk av Chromebook

Følgende anbefaling er laget av ergoterapitjenesten for barn og unge ved Barne- og familieenheten i Asker kommune.

1. Fotstøtte

  • Føttene plassert på fotbrett eller i gulvet

2. Lårstøtte

  • ¾ av låret hviler på stolsete

3. Underarmstøtte

  • Hele underarmen hviler på bordet

Plassering av PC

  • Godt inn på bordet
  • Bruk alle muligheter for vinkeljustering

Husk

 • Aktive pauser i løpet av timen
 • Individuelle tilpasninger
  • Justeringsmuligheter på pult og stol
  • Vinkelplate/ringperm; endre vinkel på skjerm og tastatur