Digitale verktøy og læremidler

GSuite for education - kjernetjenester

Apper, utvidelser, webapper, tillegg

Med en Chromebook og en googlekonto er det mange ulike typer verktøy som kan være aktuelle i tillegg til kjernetjenestene til GSuite. Dette gjelder ulike apper, utvidelser i Chrome nettleser og tillegg i GoolgeDocs. Under finner du oversikt over hva vi har tilgang til pdd.

I vårt domene askerskolen.no er det viktig å vite at vi ikke kan åpne for fri bruk av apper, utvidelser, tillegg og nettressurser som krever innlogging pga. datasikkerhet. Verktøy elevenes skal ha tilgang til må gjennom en prosess med risikoanalyse, databehandleravtale og kompatibilitet. I tillegg må det inngå i gratisprinsippet og være reklamefri. Noen skoler kan ha kjøpt større tjenester som krever konkrete apper med lisens. Da er ofte appene merket med hengelås. (Eksempel DragonBox sine fire apper)

Alle lærer kan legge inn privat googlebruker på sin Chromebook i tillegg til sin bruker på askerskolen.no. Der har man tilgang til hele forbrukermarkedet tibyr. Via ressurspersoner på skolene kan det søkes om å få verktøy tilgjengelig via spørreskjema på denne siden (se under).Våre kjerneverktøy fra Google

Google for education - core services

Google Dokumenter, Regneark, Presentasjoner og Skjemaer (Docs, Sheets, Slides, Forms

Google Drive

Google Classroom

Google Nettsted (Sites)

Google Earth

Google Keep

Google Hangouts, Chat, Meet

Google Jamboard


Google Tasks

Google Vault

Gmail

Google+i

Google Calendar

Google Contacts

Google Groups for Business

Apper i Google Play - askerskolen

Tilgjengelige apper i askerskolen.no

Askerskolens app-bibliotek har du tilgang til via Google Play på din innrullerte Chromebooks. Appene du finner her kan du installeres på lærere og elevers Chromebooker.

Obs!

Det ligger noen apper som krever lisens og/eller abonnement (f.eks, DragonBox og Numbers). Dette er fordi noen skoler har kjøpt inn denne læringsressursen. Den er dermed ikke tilgjengelig selv om den installeres på CB.

* Har du har ønsker for apper som skal ligge i Play Store bruker du dette skjemaet

Utvidelser i Chrome nettleser (Extensions)

Tilgjengelige utvidelser i askerskolen.no

I Google nettmarked finner du lenke til tilgjengelige utvidelser til Chrome nettleser for askerskolen.no.

Lærere kan laste andre utvidelser også. Det er kun elevenes brukere som er begrenset til disse utvidelsene.

Noen utvidelser er pushet og ligger dermed automatisk opp til høyre i Chrome IntoWords, .....

Lenke: https://chrome.google.com/webstore/category/for_your_domain

Har du ønsker for å tillegg som skal ligge i nettleseren bruker du dette skjemaet

Tillegg i G Suite (Dokumenter, Regneark, Presentasjoner, Skjema)

Tilgjengelige tillegg i GSuite

I de ulike verktøyene i GSuite kan man installere tillegg. Du finner "Tillegg" i menyen

Lærere kan legge inn tillegg, men elever har kun tilgang til tillegg som er pushet (det betyr at de ligger der allerede.

Et tillegg er pushet: Clarify i Google Dokumenter for ungdomsskolen.

Har du ønsker for å tillegg som skal ligge i nettleseren bruker du dette skjemaet

Kommunelisenser

Her er det noen forskjeller på skolene i Asker, Røyken og Hurum

Utover dette kan den enkelte skole/barnehage ha egne ressurser som er kjøpt inn. (Husk at dere må ha en inngått databehandleravtale)

For alle brukere i Askerskolen

 • Creaza, en nettressurs for å lage tankekart og tegneserier, og redigere lyd og film.
 • IntoWords, et lese og skriveverktøy fra MV Nordic (kan lastes ned i Chrome nettleser her)
 • Elevkanalen (tidligere tv2-skole), er en nettressurs med videor, artikler og aktuelle oppgaver til grunnskolen.
 • Kikora - matematikk 1.-10.trinn

For barneskolene

 • BookCreator (kontaktlærere 1.-3.-trinn får lisens med opptil 1000 elevbøker)
 • Salaby 1-7 klasse
 • Smart vurdering - Digital halvårsprøve i matematikk som automatisk overføres til Engage
 • Smarte tavler - Kommunen dekker 6 lisenser per skole og skolene kjøper selv inn flere hvis de trenger
 • ENKI - matematikk, naturfag og engelsk for mellomtrinn

For ungdomsskolene

 • Clarify, ordbøker på nett.
 • Campus inkrement
 • minKunnskap - Matematikk, naturfag for ungdomstrinn