Blocksi Teacher Dashboard

Formålet med Blocksi Teacher Dashboard

Formålet med BTD er bruk i tidsavgrensede og spesielle situasjoner som for eksempel tester, kartlegginger og prøver. I tillegg kan BTD brukes i situasjoner i ordinære undervisningssituasjoner der læreren har behov for å lede et fokusert arbeide med elevene og forhindre eventuelle forstyrrelser.

Hva er BTD?

Lærere i askerskolen har Blocksi Teacher Dashboard (BTD) tilgjengelig. Dette er et klassestyringsverktøy der læreren kan:

  • Monitorere elevers Chromebook-skjerm i en klassesituasjon
  • Administrer og kontroller hvilke nettressurser elevene bruker i klassesituasjonen
  • Vise skjermen til eleven på tavla
  • Pause alle skjermene
  • Tvinge til en side
  • Sende beskjed til alle elever samtidig eller en og en
  • Elever kan sende beskjed til lærer.
  • Lærer kan lukke faner hos eleven.

BTD må aktiveres øktvis over en tidsbegrenset periode. Monitoreringen kan aktiveres basert elever i kurs i Google Classroom, eller manuelle elev-grupper som lages direkte i verktøyet.

Av personvernhensyn bør verktøyet brukes i begrensede tidsperioder.

Retningslinjer for bruk

Obligatorisk varsling til elever for hver økt

  • Lærere må gi en tydelig muntlig beskjed til alle elever hver gang monitoreringen aktiveres, og sikre at alle elever har mottatt denne beskjeden. Gi elevene tid til å lukke faner de ikke vil at læreren skal se.
  • Elevene vil i tillegg få en visuell varsling på sin Chromebook om at monitoreringen er aktivert. Varslingen skjer i form av en M over ikonet på verktøylinjen for elevene. Elevene kan da klikke på ikonet for å se hvem som monitorerer dem.

Skal kun brukes med elever som er tilstede i klasseromssituasjonen

Det er kun lovhjemmel til å bruke BTD med elever som er i klasserommet. Lærer har ansvaret for at BTD ikke aktiveres for elever som av en eller annen grunn ikke er tilstede i klassesituasjonen.

Skal kun brukes i undervisningstiden

BTD skal kun brukes i undervisningstiden. Styring basert på IP-adresser gjør at elever som er utenfor skolens område ikke kan aktiveres i BTD.

Tidsbruk

Vi anbefaler å ikke bruke BTD i perioder på over 1 time. Det er satt en teknisk begrensning maks 6 timer sammenhengende monitorering i systemet. BDT er kun tilgjengelig mellom kl 07.00 og 16.00.

Lærer skal være til stede

BTD skal kun brukes når lærer som bruker verktøyet er til stede sammen med elevene. Enkeltelever skal aldri monitoreres.

Kun elever

Lærere kan kun monitorere elever, og har ikke anledning til å monitorere lærere, assistenter eller andre voksne.


Å komme i gang