Apper og læringsverktøy

Under finner du noen av verktøyene vi har tilgjengelig til Chromebook.

Grønn ring: Verktøyene i GSuite med hovedverktøyene i den innerste grønne sirkelen. Prioriter å lære deg disse verktøyene først.

Rød ring: Verktøyene Asker har felles kommunelisens på.

Gul og blå ring: Andre tjenester fra Google og 3. part. (Disse har vi ikke databehandleravtale på.)

Kommunelisenser

For alle brukere i Askerskolen

- Læringsplattformen (LMS) itslearning

- Creaza, en nettressurs for å lage tankekart og tegneserier, og redigere lyd og film.

- IntoWords, et lese og skriveverktøy fra MV Nordic (kan lastes ned i Chrome nettleser her)


Programmer fra programvaresenteret som installeres på PC

- AnimateIT - program for å lage animasjonsfilm

- Notebook - programvare til interaktiv tavle, Smartboard


For barneskolene

- Salaby 1-4 klasse

- Smart vurdering - Digital halvårsprøve i matematikk som automatisk overføres til Engage

- Smarte tavler - Kommunen dekker 6 lisenser per skole og skolene kjøper selv inn flere hvis de trenger

- Kikora - matematikk for mellomtrinn og ungdomstrinn

- TV2Skole - digitale læremiddel i Samfunnsfag, KRLE og Naturfag


For ungdomsskolene

- Kikora - matematikk for mellomtrinn, ungdomstrinn og VGS og Geogebraopplæring

- Clarify, ordbøker på nett.

Utover dette kan den enkelte skole/barnehage ha egne ressurser som er kjøpt inn.

hjulet aug 17.pdf