Årsavslutning

Tidligere ryddet vi i hyller og klasserom før sommerferien, nå må vi også gjøre en ryddejobb på de digitale flatene. Ressursgruppeleder eller skoleledelsen er ansvarlig for at dette arbeidet blir gjort, men arbeidet gjennomføres av lærere i sine respektive klasser. Under finner du aktiviteter som må gjennomføres med elevene.

Når det gjelder oppbevaring, anbefaler vi at elevene tar med sin Chromebook hjem i sommerferien. Henviser ellers til IKT-enheten sitt oppslag på G+

7. trinn sine PCer skal ikke være med over til ungdomsskolen. Det kommer mer informasjon om innsamling av disse.

10-trinn og elever som skal flytte ut av kommunen

  • Elever som slutter i askerskolen ta med seg skolearbeidet sitt fra G Suite. Det er viktig at lærer organiserer arbeidet slik at 10-trinnselever får gjort dette før sommeren. En veiledning i hvordan dette gjøres finner du her

Alle andre elever

  • Alle elever fjerne brukerkontoen på sin Chromebook før sommeren. Dette fordi de får slettet de lokale filene på maskinen og at den da blir raskere. Ikke minst er det for at maskinen skal være helt oppdatert (f.eks. distribusjoner fra IKT-enheten) fra skolestart. Husk at filer som er lagret lokalt (Filer-appen) forsvinner når du sletter brukeren. De filene som skal tas vare på må flyttes over til Min Disk. Veiledning her
  • Sjekk at elevens Chromebook er innrullert i askerskolen-domenet på riktig måte. Dette finner du ut på denne måten. Hvis maskinen ikke er innrullert får du eventuelt hjelp fra ressursgruppen på skolen til å gjennopprette Chromebook med minnepinne
  • Chromebook må være ladet til 50% før sommerferien. Det er en fare for at Chromebook blir ødelagt om den blir liggende for lenge helt utladet.
  • De rommene i Google Classroom som ikke skal brukes lenger bør arkiveres. De bør ikke slettes fra arkivet! Her finner du flere tips som kan være aktuelle for rydding i Classroom.
  • For lærere og elever som bruker Book Creator må det vurderes om bøker skal arkiveres utenfor Book Creator. Dette er viktig da bøkene hos lærere som mister sin utvidet lisens slettes. Da vil også elevene sine bøker bli borte. Veiledning her.

Kan