Det er i klasserommet det skjer

Det er hvert lille skritt som blir tatt i klasserommet hver dag med dyktige pedagoger som er viktig. Alle lærere gjør hver dag metodevalg og didaktiske vurderinger for at læringsutbyttet for elevene skal være størst mulig. Uansett om du er helt nyutdannet eller har mange års erfaring, vil du som lærer kunne utvide det didaktiske repertoaret ditt. De nye verktøyene du får tilgjengelig i prosjektet muliggjør et enormt potensiale til dette.

Lærere i Asker

  • Er digitalt kompetente og tar i bruk nye digitale verktøy når det er hensiktsmessig
  • Utøver hensiktsmessig digital didaktikk og er gode klasseledere i et IKT-rikt miljø
  • Utøver og underviser i digital dømmekraft
  • Prøver ut og bruker digitale arbeidsformer jevnlig i undervisningen og vurderingsarbeidet
  • Arbeider etter IKTplan.no og følger progresjonen i den skolebaserte kompetanseutviklingen
  • Deltar i kompetansehevingstiltak og bidrar til en delings- og læringskultur
  • Oppfatter Asker kommune som en attraktiv arbeidsgiver som følge av den digitale satsingen

(fra Temaplan for digital læring i askerskolen)