Tècnics esportius Salvament i Socorrisme

Cicle inicial de Salvament i Socorrisme

Mòduls del bloc comú 80 hores

 • Bases del comportament esportiu 30 hores

 • Primers auxilis 30 hores

 • Activitat física adaptada i discapacitat 10 hores

 • Organització esportiva 10 hores

Mòduls del bloc específic 295 hores

 • Instal·lacions aquàtiques i materials 25 hores

 • Metodologia de salvament i socorrisme 65 hores

 • Organització d'esdeveniments d'iniciació en salvament i socorrisme 25 hores

 • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques 65 hores

 • Formació pràctica 115 hores


Cicle final de Salvament i Socorrisme

Mòduls del bloc comú 180 hores

 • Bases de l'aprenentatge esportiu 60 hores

 • Bases de l'entrenament esportiu 70 hores

 • Esport adaptat i discapacitat 20 hores

 • Organització i legislació esportiva 20 hores

 • Gènere i esport 10 hores

Mòduls del bloc específic

 • Escola de salvament i socorrisme 30 hores

 • Preparació física del socorrista 35 hores

 • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme 50 hores

 • Organització d'esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme 35 hores

 • Espais aquàtics i materials 60 hores

 • Seguretat i intervenció en espais aquàtics 90 hores

 • Formació pràctica 180 hores

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image