Unicum

Utvecklingssamtalen sker en gång per termin, då förälder, elev och lärare sitter ner och går igenom resultaten.

Skolan använder sig av verktyget Unicum där du som förälder och elev kan följa med i skolans pedagogiska arbete och elevens utveckling. För att få tillgång till Unicum kontakta barnets klasslärare.