Personal

Rektor: Mats Mellqvist mats.mellqvist@arydsfriskola.nu mobiltel: 070-5760305

Förstelärare: Mårten Frantzén marten.frantzen@arydsfriskola.nu

Lärare: Mona Malmros mona,malmros@arydsfriskola.nu

Lärare: Anna Frantzén anna.frantzen@arydsfriskola.nu

Fritidshem: Jenny Lundkvist jenny.lundkvist@arydsfriskola.nu

Fritidshem: Ida Persson ida.persson@arydsfriskola.nu

Städ och kök: Peter Palm peter.palm@arydsfriskola.nu