Ansökan

Välkommen med ansökan av ditt barn till vår skola. Blankett finns att ladda ner nedan och skickas/lämnas därefter ifylld till:

Åryds Friskola

Årydsvägen 51

374 96 TRENSUM

Ansökan till skolan

Ibland kan vi inom förskolan och skolan behöva få tag på vårdnadshavare eller någon annan vuxen som känner barnet/eleven. Därför vill vi att du fyller i nedanstående uppgifter och lämnar till personalen.

Personuppgifter