Föräldrargrupper

Föräldragruppen på Åryds Friskola är i nuläget vilande, delvis beroende på att nuvarande styrelse till stora delar består av föräldrar och därmed i praktiken fungerar som ett föräldraråd. Frågan behöver emellertid tas upp till diskussion igen.