Föräldrargrupper

Varje läsår utses en klassförälder i varje årskurs.

Två gånger per termin kallar Rektorn till samrådsmöte, där föräldrarna har möjlighet att lämna synpunkter och påverka skolans verksamhet. Därefter skickas protokoll ut via vår slutna facebookgrupp till alla föräldrar.