Arvika Skoldatatek

Skoldatateket med specialpedagoger och IKT-pedagog;

att bistå förskoleklass, grundskola och grundsärskola med kunskap och stöd kring användning av alternativa verktyg samt rörande elever i behov av särskilt stöd inom områdena tal, språk, kommunikation, läs- och skrivutveckling samt koncentrationssvårigheter. Boka en tid!

Ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande och inkluderande lärandesituationer.

Information om olika appar, dataprogram och litteratur inom ämnet.

Utbildning i alternativa verktyg. Kursutbud! Återkommer med nya kurser HT 18!!

Utprovning och anpassning av alternativa verktyg.

Korttidslån av alternativa verktyg.

Pedagogisk och teknisk support i samband med lån.

Utfärda talbokstillstånd till elever med läs- och skrivsvårigheter.

Samverka med berörda intresseorganisationer, föräldrar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, landstingets barn- och ungdomshabilitering samt andra skoldatatek i den närliggande regionen.

Vara en naturlig del i kommunens elevstöd och vid behov ingå i grundskolans elevhälsoteam.

Övriga uppdrag i LoS:

Hörselkontaktperson (Hans)

Synkontaktperson (Kajsa)

Medlem i Grundskolans IKT-grupp (Hans)

Rådgivare edWise (Hans)

Kommunlicensansvarig (Hans)

Öppettider

Måndag-fredag: 08:00-17:00

Besöksadress

Fabriksgatan 5

671 32 Arvika

Kajsa Fernström

Specialpedagog

Tel: 070-1916613

Mail: kajsa.fernstrom@arvika.se kajsa.fernstrom@arvika.com

Hans Sundvall

IKT-pedagog

Tel: 070-1912792

Mail: hans.sundvall@arvika.se

hans.sundvall@arvika.com