F.D Arvika Skoldatatek

Välkommen till f.d. Arvika Skoldatatek webbplats. Här finns mycket information och stödmaterial för att jobba digitalt i Arvika grundskola.

Eftersom min tjänst på Skoldatateket upphört, hänvisar jag er som behöver IKT-hjälp till Niklas Nord eller Elevhälsan.


IKT på Gateskolan

Tisdagar: 12:45-14:00 Till bokningssida Allehanda hjälp/stöd

Plats: Biblioteket


Utbildningsdagar :

28/8 kl. 15:15-16:30 Arbetslag 4 Innehåll

4/9 kl. 15:15-16:30 Arbetslag 5 Innehåll

11/9 kl. 15:15-16:30 Arbetslag 6 Innehåll

OBS! Ta med digitalt verktyg

Plats: 6C klassrum