The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the National Agency and Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

1 година проект Teachers for SwanZ.docx


„Учители за Z-лебеди“ (“Teachers for SwanZ” ) – в подкрепа на професионалното образование в Румъния, България и Австрия

През следващите две години Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе ще участва в изпълнението на международния проект „Учители за Z-лебеди“ (“Teachers for SwanZ”), съфинансиран от програмата Еразъм+ (стратегическо партньорство в професионалната сфера), на Европейския съюз. Координатор на проекта е Средното училище по хореография „Флория Капсали“ Букурещ, Румъния (Choreography High School "Floria Capsali"),

Повече за проекта