ДЗИ и ЗДИППК

------------------------------------------

Дати за провеждане на ДЗИ:

------------------------------------------

сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ЗДИППК: от 6.02.2023 до 21.02. 2023 г.

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 часа

ЗДИППК – част теория на професията – 23 май 2023 г., НУИ, начало 08:30 часа

ЗДИППК – част практика на професията – до 2 юни 2023, НУИ, по допълнителен график

------------------------------------------

сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ЗДИППК: от 26.06.23 до 07.07.2023 г.

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч..

ЗДИППК – част теория на професията – 25 август 2023 г., НУИ, начало 08:30 ч.

ЗДИППК – част практика на професията – до 1 септември 2023, НУИ, по допълнителен график