ДЗИ и ЗДИППК

------------------------------------------

Дати за провеждане на ДЗИ:

------------------------------------------

сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ЗДИППК: от 6.02.2024 до 21.02. 2024 г.

Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 часа

ЗДИППК – част теория на професията – 20 май 2024 г., НУИ, начало 08:30 часа

ЗДИППК – част практика на професията – до 5 юни 2024, НУИ, по допълнителен график

------------------------------------------

сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ЗДИППК: от 26.06.24 до 11.07.2024 г.

Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч..

ЗДИППК – част теория на професията – 23 август 2024 г., НУИ, начало 08:30 ч.

ЗДИППК – част практика на професията – до 4 септември 2024, НУИ, по допълнителен график