ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ σε συνεργασία με την TUV AUSTRIA Hellas

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σε συνεργασία με την TUV AUSTRIA Hellas

H TUV AUSTRIA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Η ARTIA & PARTNERS έχει αποκλειστική συνεργασίας για την Τήνο και εκτεταμένη εμπειρία στην επιθεώρηση και πιστοποίηση για :


 • Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων σε Κατηγορίες Αστέρων & Κλειδιών
 • Πιστοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ
 • Πρότυπα ISO 9001
 • ISO/IEC 22000
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO 50001
 • ΙSO 10002
 • Ασφάλεια τροφίμων (HACCP Codex Alimentarius)
 • Περιβαλλοντική διαχείριση (Κανονισμός EMAS)
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη ISO 26000

ARTIA & PARTNERS - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤEL : 2283023650

FAX : 2283022441

EMAIL : info@artiasa.com

Έδρα : Ακτή Γ. Δρόση Τήνος 84200

Υποκατάστημα : Λένορμαν 161 Αθήνα 10442