ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ και ανάδειξης πολιτιστικών έργων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ και ανάδειξης πολιτιστικών έργων

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες μελετών μηχανικού για οποιαδήποτε κτιριακή κατασκευή, τεχνικό έργο και εργασία συντήρησης πολιτιστικών μνημείων και ανάδειξης πολιτισμικής κληρονομιάς, διαμόρφωσης χώρων καθώς και αδειοδότησης και επίβλεψη των εργασιών. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται εξειδικεύονται σε :


  • Τοιχογραφίες
  • Μαρμάρινα τμήματα
  • Εκκλησιαστικά κτίρια και εικόνες
  • Αγάλματα
  • Φωτισμός ανάδειξης έργων
  • Συστήματα Κλιματισμού και Αερισμός προστασίας μνημείων
  • Διατηρητέα κτίρια
  • Παραδοσιακά κτίρια
  • Ειδικές προσαρμογές σε στοιχεία διατηρητέων κτιρίων και εσωτερικές διαμορφώσεις


ARTIA & PARTNERS - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤEL : 2283023650

FAX : 2283022441

EMAIL : info@artiasa.com

Έδρα : Ακτή Γ. Δρόση Τήνος 84200

Υποκατάστημα : Λένορμαν 161 Αθήνα 10442