ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και επίβλεψη έργων για ιδιώτες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και επίβλεψη τεχνικών έργων για ιδιώτες

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες μελετών μηχανικού για οποιαδήποτε κτιριακή κατασκευή, τεχνικό έργο και διαμόρφωση χώρων καθώς και αδειοδότηση και επίβλεψη αυτής. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι :


 • Σύνταξη φακέλων για έγκριση κατασκευών σε εντός Παραδοσιακού οικισμού περιοχές από Αρχαιολογική Υπηρεσία , σε περιοχές ειδικής προστασίας από αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, σε περιοχές ειδικής προστασίας της αρχιτεκτονικής του δομημένου περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
 • Αρχιτεκτονική κτιρίων και Τρισδιάστατη απεικόνιση
 • Στατική επίλυση κατασκευών και Μελέτη στατικών φορτίων
 • Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων
 • Αναπλάσεις εξωτερικών χώρων και Σχέδια φύτευσης
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα
 • Μελέτες Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας
 • ΣΑΥ - ΦΑΥ
 • Προυπολογισμός έργων
 • Τεχνική Έκθεση Επαγγελματικού κινδύνου
 • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων.

ARTIA & PARTNERS - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤEL : 2283023650

FAX : 2283022441

EMAIL : info@artiasa.com

Έδρα : Ακτή Γ. Δρόση Τήνος 84200

Υποκατάστημα : Λένορμαν 161 Αθήνα 10442