ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και εφαρμογές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και εφαρμογές

Βάση του ειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού της, η εταιρείας μας, δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης και επιθεώρηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και Η/Μ συστημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και την χρήση Πρωτοκόλλων θερμογραφικού ελέγχου κτιρίων και Η/Μ συστημάτων. Επίσης ειδικεύεται στην μελέτη Βιοκλιματικών κτιρίων και επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Συστημάτων Χαμηλής κατανάλωσης :


  • Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB)
  • Κεντρικός Έλεγχος Κτιρίων
  • Συστήματα Θέρμανσης & Κλιματισμού


Ειδικότερα, η εταιρείας μας έχει υλοποιήσει μελέτη και επίβλεψη σε εξειδικευμένες εφαρμογές όπως :


  • Εγκαταστάσεις Αντλιών θερμότητας και Ηλιοθερμικών συστημάτων
  • Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS και θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων
  • Μονολιθικές Κατασκευές με Εξελιγμένα Συστήματα Δόμησης οπτόπλινθων κάθετων οπών τύπου ΟΡΘΟblock
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα NET-METERING
  • Ενεργειακά τζάκια και συστήματα βιομάζας


ARTIA & PARTNERS - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤEL : 2283023650

FAX : 2283022441

EMAIL : info@artiasa.com

Έδρα : Ακτή Γ. Δρόση Τήνος 84200

Υποκατάστημα : Λένορμαν 161 Αθήνα 10442