Seminari en Família

"La finalitat del Seminari Menor és ajudar a la maduració humana i cristiana dels adolescents que mostrin alguns signes de vocació al sacerdoci ministerial, amb la finalitat de desenvolupar, conforme a la seva edat, la llibertat interior que els faci capaços de correspondre al designi de Déu sobre la seva vida."

El Seminari Menor de Barcelona és l’espai on joves entre els 13 i els 18 anys discerneixen la seva vocació mentre es van formant en diversos aspectes de la vida cristiana.

La crida a la vocació que senten els joves al sacerdoci acostuma a començar a la família. Els pares com a primers transmissors de la fe juguen un paper molt important a la vida dels seus fills. Per això al Seminari de Barcelona, apostem pel que anomenem el Seminari Menor en Família. Efectivament, els seminaristes menors de la nostra diòcesi passen gran part de la setmana amb les seves famílies. Sent joves encara, tenen a més a més molt a aprendre dels seus pares i de la vida familiar i social.

Després d’haver sentit una crida a la vida sacerdotal, cal que des del seminari els oferim els mitjans necessaris per al discerniment i l’acompanyament que necessiten. Per aquest motiu ens trobem quinzenalment els divendres després de l’escola fins dissabte a la tarda, per a viure espais comunitaris de pregària, formació i fraternitat.

L'Horari

Exercicis Espirituals