<<< QR Code สำหรับ

สมัครออนไลน์


<<< QR Code สำหรับแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

หรือแอด Line ไปที่ id : apsrun เพื่อแจ้งหลักการชำระเงิน

>สามารถชำระเงินการสมัครผ่าน <

บัญชี ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี บัวชมพูมินิมาราธอน

เลขที่บัญชี 809-0-51794-3