Munkebjergskolens ressourcecenter

Ressourceteamets formål og opgave


"Støtte alle elevernes læring og trivsel gennem vejledning samt understøttende forløb"

Munkebjergskolens ressourceteams skal medvirke til at fastholde og udvikle en professionel og kompetent praksis i skolens hverdag, så alle elever får det bedste grundlag for at blive så dygtige som de kan.


Teamet er sammensat af lærere og pædagoger med særlig viden/kompetencer indenfor læsning, dansk, dansk som andetsprog, matematik samt adfærd, kontakt og trivsels problematikker.


Ressourceteamets primære fokus er at støtte lærerne på alle årgange i at tilrette en differentieret og inkluderende undervisning.