Aula - én indgang til skole og dagtilbud


Aula bliver Svendborg Kommunes fælles kommunikations- og samarbejdsplatform på skole- og dagtilbudsområdet. Skoleområdet kommer på Aula fra 21. oktober (uge 43) 2019. Dagtilbud kommer på i foråret 2020.

Kontakt:

Kommunal administrator:

Søren Rasmussen

Projektleder:

Lisbet Bogh Sønderby

Baggrund for projektet

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om at realisere en fælles digital brugerportal for folkeskolen kaldet Brugerportalsinitiativet (BPI).

Brugerportalsinitiativet indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne;

Samarbejdsplatformen - et digitalt værktøj til kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem (Aula).

Læringsplatformen - et digitalt værktøj til at arbejde med elevernes læring og trivsel (MinUddannelse).

Læs mere om Brugerportalsinitiativet (KLs hjemmeside)

Aula - et samarbejde mellem tre parter

Implementeringen af Aula foregår i et tæt samarbejde mellem Kommunerne, Kombit (Kommunernes IT-fællesskab) og Netcompany (Leverandør af systemet)