Årets Tandsköterska -> FAQ

FAQ

Varför genomförs Årets Tandsköterska?

Utmärkelsen Årets Tandsköterska syftar till att höja statusen hos tandsköterskeyrket genom att lyfta fram representanter för yrket som visar stor passion för sin verksamhet.

Varför skall jag nominera till tävlingen?

Genom utmärkelsen Årets Tandsköterska skapar vi ett ökat intresse i samhället för det viktiga arbete landets tandsköterskor utför. Med den ökade exponeringen finns möjligheten att fler får upp ögonen för yrket, vilket är en förutsättning för god tandvård även i framtiden. Ökad status hos landets tandsköterskor medför avslutningsvis bättre möjligheter till påverkan inom tandvården.

Vem kan jag nominera?

Den nominerade måste arbeta aktivt som tandsköterska i Sverige. Du som nominerar skall ha haft kontakt med den nominerade i egenskap av tandsköterska, antingen som kollega eller som patient. Det är möjligt att nominera fler än en tandsköterska. Man kan inte nominera sig själv.

När måste jag senast nominera?

Nomineringen är öppen till och med den 20 november 2018.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av två ledamöter från Svenska tandsköterskeförbundet och två ledamöter från ApoEx.

Hur gör juryn sin bedömning?

Med utgångspunkt i inkomna nomineringar gör juryn en oberoende utredning som bland annat inkluderar referenstagningar. När referenstagning görs så anger den nominerade själv sina referenser. En av dessa måste vara nuvarande arbetsgivare.

Vad vinner man?

Förutom äran erhåller vinnaren ett fint diplom samt en hemlig present som varierat år från år. Exempel på tidigare års presenter är resecheck, rådgivning avseende ergonomi och arbetsmiljö, spahelg och kursresa.

När delas priset ut nästa gång?

Årets Tandsköterska 2019 delas ut 31 januari 2019 under Svenska tandsköterskeförbundets årliga yrkeskonferens.

Vem står bakom utmärkelsen?

Bakom utmärkelsen Årets Tandsköterska står Svenska tandsköterskeförbundet och ApoEx.

© ÅRETS TANDSKÖTERSKA