นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การคัดเลือกเด็กดีเด่น

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

เด็กหญิงพิมพ์นภัส เลาหพิบูลรัตนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์