Missie

Als scholen en centra van GO! scholengroep Antwerpen zetten we in op 5 pijlers:

1. We willen ondernemend leren en leren ondernemen

2. We organiseren innovatief onderwijs dat een antwoord biedt op de uitdagingen en behoeften van onze tijd

3. We zetten in op brede talentontwikkeling waarmee iedereen levenslang en levensbreed al z’n kansen kan benutten.

4. We maken van cultuur op school een drager van onze waarden

5. We voeren een sterk taalbeleid waarin niet alleen toegang tot de leerinhouden maar ook sociale aspecten centraal staan.