พุธเช้า ข่าวโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ครูดีที่อำนาจฯ : พุธเช้าข่าวโรงเรียน [ตอนที่ : 1]

ครูดีที่อำนาจเจริญ : รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน สพป.อำนาจเจริญ

ครูกันยา โพธารินทร์

โรงเรียนบ้านโนนงาม

สพป.อำนาจเจริญ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ : http://www.amnat-ed.go.th

เพจติดตาม สพป.อำนาจเจริญ : http://www.facebook.com/amnatedpage

อีเมล์ : pr@amnat-ed.go.th

เด็กจิตอาสา ๔.๐ : พุธเช้าข่าวโรงเรียน [ตอนที่ : 2]

เด็กจิตอาสา ๔.๐ : รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน สพป.อำนาจเจริญ

นางสาวเกศชิณี เคนคูณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านคำแก้ว


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ : http://www.amnat-ed.go.th

เพจติดตาม สพป.อำนาจเจริญ : http://www.facebook.com/amnatedpage

อีเมล์ : pr@amnat-ed.go.th

น้องเดือนสร้างดิน : พุธเช้าข่าวโรงเรียน [ตอนที่ : 3]

น้องเดือนสร้างดิน : รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน สพป.อำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดํา

สพป.อำนาจเจริญ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ : http://www.amnat-ed.go.th

เพจติดตาม สพป.อำนาจเจริญ : http://www.facebook.com/amnatedpage

อีเมล์ : pr@amnat-ed.go.th

ครูดีศรี สพฐ. - ครูอรชร กันภูมิ ครูดีที่อำนาจเจริญ [ตอนที่ : 4]

ครูดีศรี สพฐ. : รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน สพป.อำนาจเจริญ

ครูอรชร กันภูมิ

ครูดีที่อำนาจเจริญ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ : http://www.amnat-ed.go.th

เพจติดตาม สพป.อำนาจเจริญ : http://www.facebook.com/amnatedpage

อีเมล์ : pr@amnat-ed.go.th