กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ)

ข่าวสาร DLICT

อบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

แฟนเพจ DLICT สพป.อำนาจเจริญ